Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Tingsryd

Torkovent i Växjö AB
Org.nr: 556407-6122
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra fuktutredningar, torka vattenskador, installera och reparera ventilationsanlägg- ningar, utföra byggnadsreparationer, utföra dykuppdrag samt han- del med dykutrustning, arr ...