Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Sundsvall

Sjöléns Sanering & Kemikonsult Sundsvall AB
Org.nr: 556465-8952
Bolaget skall utföra uppdragsverksamhet med anknytning till brand-, vatten-, olje-, industri- och kemikaliesanering, bedriva analytisk kemisk konsultverksamhet och försäljning av petroleumprodukter, bedriva handel med sk ...