Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Skogås

Torkab Entreprenad AB
Org.nr: 556531-5834
Aktiebolaget skall bedriva bygg- och golventreprenader, torkning av fukt- och vattenskador samt försäljning och transport av byggmaterial samt annan därmed förenlig verksamhet.