Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Örebro

Ocab Närke AB
Org.nr: 556724-9668
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva sanering av brandskador och vattenskador, sanering av klotter, fastighetsreparationer, golvslipning, uthyrning av arbetskraft och därmed förenlig verksamhet§
Vått & Torrt Fuktskadeservice, Örebro HB
Org.nr: 916577-6874
Torkning och sanering av fukt-, mögel- och vattenskador. Uthyrning, konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Västmanlands Fuktteknik AB
Org.nr: 556615-5585
Bolaget skall bedriva avfuktning vid vattenskador och nyproduktion, skadedjursbekämpning, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.