Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Mollösund

Västsvensk Torkteknik AB
Org.nr: 556615-4091
Bolaget skall bedriva vattenskadesanering, mögelsanering, husbesiktningar, samt åtgärdsförslag på ändringar i huskonstruktioner efter vattenskador, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verks ...