Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Malmö

ByggFuktGruppen Syd HB
Org.nr: 969690-5646
Konsultverksamhet såsom fuktmätningar och uttagna materialprov, avfuktning, fasta installationer, byggnationsvärme och miljöteknik inom byggsektorn av nyproduktion och rotobjekt samt vattenskador i byggnader och temporär ...
HBet Totalsanering i Malmö
Org.nr: 969765-3070
Sanering av brand, rök, sot, asbest, pcb, olje- och vattenskador. Desinfektion och underhåll i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
LEFA Yttre Miljö AB
Org.nr: 556503-3189
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, markskötsel på entreprenad inklusive snöröjning och halkbekämpning, sopning av gator, bostadsområden, ...
Ocab Sanering i Malmö AB
Org.nr: 556449-8342
Bolaget skall bedriva sanering av brand, rök, sot, olje- och vattenskador samt desinfektion. Vidare ska bolaget utföra ventilationsbesiktningar och underhåll i anslutning härtill och därtill idka förenlig verksamhet.
SANPRO AB
Org.nr: 556621-9373
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet med inriktning på sanering av brand-, vatten- och oljeskador samt betonggolvslipning.
Sesab Holding AB
Org.nr: 556058-3279
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, cateringverksamhet, fastighetsskötsel, fastighetsservice, fastighetsunderhåll, markskötsel, saneringsarbeta i samband med olje- brand- och va ...
SESAB SERVICE AB
Org.nr: 556717-1839
Bolaget ska direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, cateringverksamhet, fastighetsskötsel, fastighetsservice, fastighetsunderhåll, markskötsel, saneringsarbete i samband med oljebrand- och vatten ...
Sesab Yttre Miljö AB
Org.nr: 556629-0986
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, markskötsel på entreprenad inklusive snöröjning och halkbekämpning, sopning av gator, bostadsområden, ...