Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Linköping

Sten och Marmor i Linköping AB
Org.nr: 556502-4923
Bolaget skall bedriva iordningställande av vattenskador, murningsarbeten, sten- och plattsättningsarbeten, bearbetning och försäljning av sten marmor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Vått & Torrt i Linköping AB
Org.nr: 556331-6362
Bolaget skall driva konsultverksamhet vid fukt- och vattenskador samt förvaltning av fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.