Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Kalmar

Lukt & Fukt Teknik i Sydost AB
Org.nr: 556881-3454
Bolaget skall bedriva undersökning av lukt och fukt i inomhusmiljö, sanering av vattenskador, avfuktning, byggnadsarbeten, ventilationsarbeten samt annan därmed förenlig verksamhet.