Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Jordbro

Sveriges Vikingar AB
Org.nr: 556868-5365
Aktiebolaget ska bedriva städservice, vård och omsorg och därmed förenlig verksamhet, fastighetsskötsel, fastighetsservice, fastighetsunderhåll, lokalvård, markskötsel, saneringsarbete i samband med olje-, brand- och vat ...