Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Gällivare

Miljöteknik i Norrland AB
Org.nr: 556476-5120
Bolaget skall bedriva industrisanering med vacuumsug, sanering av brand- och vattenskador, hantering av miljöfarligt avfall, lastbilstransporter, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.