Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Vellinge

Alms Kyl & Värmepumpservice AB
Org.nr: 556317-1114
Bolaget skall installera och utföra service av värmepumpar och kylanläggningar, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Berglunds Kyl och Frys AB
Org.nr: 556227-6468
Bolaget skall installera och utföra service av värmepumpar och kylanläggningar, idka handel med bilar och reservdelar samt därmed förenlig verksamhet.
BRINETEC AB
Org.nr: 556455-9747
Bolaget skall bedriva installation av värmepumpar samt försäljning och därmed därmed förenlig verksamhet.