Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Vännäs

Dräneringsspecialisten Segershop AB
Org.nr: 556682-4982
Bolaget skall bedriva schakt, grund och markarbeten, installation och försäljning av värmepumpar samt därmed förenlig verksamhet.