Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Vänersborg

Skarox EHF AB
Org.nr: 556768-3346
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsverksamhet, uthyrning av inventarier för uppvärmning av byggnader såsom värmepumpar, lantbruk och skogsbruk samt även grossistverksamhet med textil och livsmedel.