Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Valbo

Pactum Sweden AB
Org.nr: 556679-1488
Bolaget ska bedriva försäljning av värmepumpar, ventilations- anläggningar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Triaden Värme AB
Org.nr: 556521-4037
Bolaget skall utföra projektering och installationer av värmepumpar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.