Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Trelleborg

Bygg 4s
Org.nr: 560222-XXXX
Rivning, sanering, renovering, vvs, entreprenad. Import, export och handel med kläder, tyg, skor, livsmedel, grönsaker och frukt, städmedel, städutrustning samt städservice, bygg- material, golv, tapeter, färgprodukter, ...
J2-center VVS AB
Org.nr: 556894-0034
Bolaget ska bedriva försäljning och installation av värmepumpar och VVS-material samt därmed förenlig verksamhet.
Klimatteam A.L. AB
Org.nr: 556960-3482
Bolaget skall bedrvia försäljning och installationer av värmepumpar och kök, byggservice och renovering av fastigheter, äga och förvalta aktier i dotterföretag samt därmed förenlig verksamhet.
Klimatteam Anders Lindgren Invest AB
Org.nr: 556747-6642
Bolaget skall bedriva försäljning och installationer av värmepumpar och kök, byggservice och renovering av fastigheter, äga och förvalta aktier i dotterföretag samt därmed förenlig verksamhet.
Magnus Palms VVS Service AB
Org.nr: 556640-5709
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva VVS installationer företrädesvis av värmeväxlare- värmepumpar. Även bedriva försäljning av VVS artiklar samt därmed förenlig verksamhet.
P & J Trading i Klörup AB
Org.nr: 556693-9152
Bolaget skall idka import och export av bilar, installation och försäljning av värmepumpar, reparation av bilar och annan jämförlig verksamhet.
Pelgus AB
Org.nr: 556838-3151
Bolaget ska bedriva import och försäljning av solpaneler och värmepumpar samt därmed förenlig verksamhet.