Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Torsby

EL SERVICE TORSBY AB
Org.nr: 556837-9068
Bolaget ska bedriva installation och service på elanlägningar, kylanlägningar samt värmepumpar. Fastighetsskötsel, samt för- säljning av där förenligt material. Handel med värdepapper.