Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Timmele

Timmele Handelsträdgård AB
Org.nr: 556040-6232
Bolaget skall driva odling och handel med trädgårdsprodukter, förvaltning av fast egendom, försäljning av värmepumpar och energilösningar, samt därmed förenlig verksamhet.