Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Täby

Ajeks AB
Org.nr: 556807-3802
Bygg & Badrumsrenovering. Vidare skall bolaget bedriva handel med värmepumpar, VVS, och import av inredning.
Intercool International AB
Org.nr: 556709-4460
Bolaget ska idka handel med luftvårdsutrustning såsom värmepumpar och kyl- och frysanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Q-T Värme & Kyla AB
Org.nr: 556967-8500
Bolaget skall bedriva försäljning, installation samt service av värmepumpar samt agera konsult inom övrig energibesparing och därmed förenlig verksamhet.
Svenska Värmecenter & Energiteknik AB
Org.nr: 556777-6579
Aktiebolagets verksamhet ska vara skorstensreparationer, försäljning och installation av värmepumpar och kringutrustning, äga och förvalta fast egendom, aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.