Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Sundsvall

Energi & Driftteknik i Sundsvall Holding AB
Org.nr: 556764-3704
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och service inom el, styr- och reglerutrustning, kyla och VVS, värmepumpar, vetilation och energibesparande fastighetstjänster, kylinstallationer, handel med VVS-tekni ...