Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Strängnäs

Aega echo energiprodukter HB
Org.nr: 969757-1629
Import, förädling och försäljning av VVS-produkter samt importera värmepumpar i halvfabrikat för vidareförädling och försäljning. Importera och vidareförsälja annan utrustning för värmedistribution såsom pumpar, fläktar, ...
Lundegards Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556918-2651
Aktiebolaget ska bedriva byggnation av småhus samt renovering och övrig byggnadsverksamhet, installation och service av ac och värmepumpsanläggningar samt försäljning av värmepumpar och kringutrustning, gräventreprenad o ...