Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Storå

Bygg & Energiservice Södertörn AB
Org.nr: 556696-0836
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och montering av värmepumpar samt därmed sammanhängande byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.