Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Stockholm

B. Bäckströms El AB
Org.nr: 556713-0330
Bolaget ska bedriva elinstallationer, byggnationer, installationer av värmepumpar, ventilationsarbeten, elkonsultationer, trädgårdsarbeten, anläggningsarbeten, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Elinstallatören Sigtuna AB
Org.nr: 556933-8790
Bolaget skall utföra el- och VVS-arbeten, byggarbeten, byggentreprenader och bedriva import av företrädesvis värmepumpar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ihk utveckling AB
Org.nr: 556598-5917
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av kylmaskiner och värmepumpar, förvaltning av kapital, uthyrning av flygplan, bilar samt annan fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Indol AB
Org.nr: 556969-8441
Bolaget skall bedriva försäljning av VVS, värmepumpar och byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
ScanRom AB
Org.nr: 556809-8734
Bolaget ska bedriva export av värmepumpar, kalklösare, solfångare och relaterade produkter och tjänster.
SKVP Info & Service AB
Org.nr: 556696-0711
Bolaget skall bedriva information om värmepumpar och värmepumpteknik samt utbildning och service i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
XJ Import AB
Org.nr: 556905-6392
Bolaget skall bedriva import och export + försäljning av värmepumpar, Fönster, LED belysning, dekorations och hotell inredning samt därmed förenlig verksamhet.