Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Stånga

Martell's VVS & Bygg AB
Org.nr: 556984-7519
Bolaget ska bedriva verksamhet inom VVS entreprenader, handel och reparation av VVS varor, byggverksamhet såsom nybyggnad och renovering av fastigheter samt reparationer av arbetsmaskiner, vindkraftverk, entreprenadmaski ...