Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Sollentuna

ECO INGENJÖRERS ENERGISERVICE I SOLLENTUNA AB
Org.nr: 556581-1733
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom fastigheter. Service och ombyggnader av skåp för reglering av undercentraler för värme och tappvarmvatten. Fläktrum i kombination med värmepumpar, solfångare och sol-el. Import oc ...
Orion AB
Org.nr: 556545-9236
Bolaget skall bedriva finansiell rådgivning och tjänster inom företagsledning samt därmed sammanhängande rådgivning. Vidare skall bolaget bedriva handel med värmepumpar, vvs-produkter och annat byggnadsmaterial samt inre ...
Wermer Energilösningar Sverige AB
Org.nr: 556833-4816
Bolaget ska bedriva handel med och installation av värmepumpar för fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.