Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Sollebrunn

O Bengtsson Kyl & Värmecenter AB
Org.nr: 556158-7782
Bolaget ska bedriva installationsverksamhet av kyl- och värmeanläggningar, värme- och sanitetsartiklar och därtill hörande försäljning av kylanläggningar, värmepumpar, vvs artiklar ävensom idka annan därmed förenlig verk ...