Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Smögen

Baltzar Kyla & Värme AB
Org.nr: 556984-6503
Bolaget skall bedriva installation och service av värmeanläggningar, oljeledningsanläggningar, elpannor, värmepumpar, service av ventilationsanläggningar, försäljning och reparation av VVS, kyla, energirådgivning, försäl ...