Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Sätila

Energioptimering Norden AB
Org.nr: 556906-8264
Bolaget ska bedriva försäljning, installation och service av kylanläggningar och värmepumpar. Bolaget skall även bedriva energirådgivning, energioptimering av fastigheter och förenlig verksamhet.