Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Sälen

Heat Transfer HTF AB
Org.nr: 556724-0071
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning, montering och service av sol- och värmepumpar inom området fastighetsvärme samt därmed förenlig verksamhet.