Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Sala

BGE Energi & Vattenborrning AB
Org.nr: 556415-5090
Bolaget ska bedriva brunnsborrning, bergsprängning och installation av värmepumpar och vattenanläggningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
BGE Värmepumpar AB
Org.nr: 556673-8935
Bolaget ska bedriva vatten- och energiborrning, installation av värme-, kyla och ventilationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.