Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Ryssby

TobBex Energi AB
Org.nr: 556839-6872
Bolaget ska bedriva konsultation inom energibesparing samt försäljning, installation och service av värmepumpar, klimat- anläggningar, kyla och VVS.