Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Orsa

Förvaltnings Aktiebolaget Kurbits
Org.nr: 556253-8917
Bolaget skall beriva försäljning av värmepumpar och kylaggregat samt verksamhet inom elbranschen såsom installationer, reparation och underhåll av elinstallationer och annan därmed förenlig verksamhet.