Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Örebro

Energiteknik i Örebro AB
Org.nr: 556237-1731
Bolaget ska bedriva inköp, försäljning, installation och service av värmepumpar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva värdepappershandel.
Larssons Eltjänst i Örebro AB
Org.nr: 556063-5210
Bolaget skall bedriva service och försäljning av hushållsmaskiner, värmepumpar, kylanläggningar samt elartiklar, utföra elinstallationer, idka fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Närkes Energiteknik AB
Org.nr: 556793-7965
Bolaget ska bedriva verksamhet inom VVS, köp och försäljning samt installationer och service av värmepumpar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva försäljning samt installation av metalldetektorer. Bolaget ...
Wani El AB
Org.nr: 556124-4731
Bolaget skall driva försäljning och service av automatikutrustningar, elektrisk installationsverksamhet, försäljning och installation av värmepumpar, äga och förvalta fastigheter samt handel med värdepapper.