Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Onsala

El & Energi Center i Kungsbacka AB
Org.nr: 556840-1276
Bolaget ska bedriva installation av värmepumpar och solfångare samt elektriska installationer.