Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Olofström

Holje Kylservice AB
Org.nr: 556832-9097
Bolaget ska bedriva försäljning, service, reparation och montering av frys- och kylanläggningar och värmepumpar samt konsultation i anslutning därtill samt därmed förenlig verk- samhet.