Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Nyhammar

Nyhammars Industriservice AB
Org.nr: 556770-6626
Föremålet för bolagets verksamhet är montage, svetsning och reparationer av gruvutrustning, konsultverksamhet vid ombyggnad av anläggningar inom industrin, installation av värmepumpar och därmed förenlig verksamhet.