Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Norrhult

Kullafors AB
Org.nr: 556444-4247
Bolaget skall bedriva tillverkning av blästerdekaler för dekorationsändamål, elproduktion, försäljning och installation av värmepumpar samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.