Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Näsum

Terrawatt AB
Org.nr: 556909-7396
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning och underhåll av värmepumpar jämte därmed förenlig verksamhet.