Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Mönsterås

Effektiva värmesystem Mönsterås HB
Org.nr: 969767-9885
Effektivisering av värmesystem inom industri och fastighets- bestånd. Rådgivning och 'projektledningsamordning. Dimensionering av värmepumpar, undercentraler och kulvertsystem för fjärrvärme samt värmeväxlare. Processtek ...
Rör-Karlsson Kyl AB
Org.nr: 556786-6107
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva försäljning, installation och service av kyl, frys, luftkonditionering och värmepumpar med tillhörande utrustning för kommersiell och privat marknad samt därtill förenlig verks ...