Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Malmö

Akyla KB
Org.nr: 969734-4738
Försäljning, installation och service av samtliga europeiska kylgrossisters fulla sortiment såsom värmepumpar, aircondition, kyla i storkök, klimatkyla, industrikyla, hushållskyla, processkyla, airconditionering i bilar ...
AM Villabutiken AB
Org.nr: 556745-5877
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av garageportar och värmepumpar samt elektriska installationer.
Kiwifågeln Investment AB
Org.nr: 556357-8573
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt försäljning av värmepumpar och konsultation inom området samt därmed förenlig verksamhet.
Malmö Kyl & Värme Service AB
Org.nr: 556264-8179
Bolaget skall bedriva reparation på vitvaror, kylanläggningar och installation av värmepumpar och därmed förenlig verksamhet.
Skånska Brunnsborrningsbolaget AB
Org.nr: 556211-3083
Bolaget skall bedriva brunnsborrning och annan entreprenadverksamhet samt handel och utföra installationer av värmepumpar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Värme Ekonomi Syd AB
Org.nr: 556766-1326
Bolaget ska bedriva försäljning av värmepumpar, konsultationer inom administration och redovisning, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.