Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Malmköping

El & Energisparteknik Malmköping AB
Org.nr: 556952-1320
Aktiebolaget ska bedriva montering av värmepumpar och annan teknisk utrustning främst för uppvärmning och ventilation i bostäder jämte därmed förenlig verksamhet.
Nordisk Installationsteknik AB
Org.nr: 556865-1060
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsrelaterade stödtjänster och försäljning av värmepumpar samt installation och därmed förenlig verksamhet.