Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Lund

Sintab Swedinventor AB
Org.nr: 556134-8920
Bolaget ska utveckla patenter och driva därmed sammanhängande konsultverksamhet, bedriva försäljning av bostadstekniska produkter såsom värmepumpar, klimatanläggningar och centraldammsugare, samt idka därmed förenlig ver ...