Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Lomma

Solectro AB
Org.nr: 556143-4035
Bolaget skall bedriva handel, import, export och tillverkning av solenergiprodukter, produkter för energibesparingar som t.ex. värmepumpar, 'mät-,'regler- samt elektronikutrustningar för industri och handel samt därmed f ...