Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Ljungby

Energikonsult Handelsbolag
Org.nr: 916419-8849
Handel med värmepumpar och därtill erforderlig utrustning.
Ljungby Borr o Energiteknik AB
Org.nr: 556637-8377
Bolaget skall bedriva borrning och installation av värmepumpar och idka därmed förenlig verksamheter.
Vancos Munka Ljungby AB
Org.nr: 556775-4600
Bolaget ska bedriva försäljning och installation av miljö och energiprodukter och system såsom värmepumpar, solceller 'solpaneler värme- och kylanläggningar samt därmed förenlig produkter och verksamhet.