Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Linköping

GS Kylservice Holding AB
Org.nr: 556659-6390
Bolaget skall bedriva försäljning och service av kyl-, frys-, värmepumpar och värmeåtervinningsanläggningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget äga och förvalta värdepapper.
Senzum Field Service AB
Org.nr: 556977-8821
Föremålet för bolagets verksamhet är service och installation av kommersiell kyla, värmepumpar, storkök, vitvaror och annan teknisk utrustning på den nordiska marknaden och därmed förenlig verksamhet.
Åbergs VVS AB
Org.nr: 559010-5374
Bolaget ska utföra VVS-arbeten, arbeten med värmepumpar, förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.