Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Lima

Fjäll to fjell HB
Org.nr: 969698-8303
Import, export, köp och försäljning av friluftsartiklar. Friluftsaktiviteter samt förmedling av stugor. Bolaget ska även sälja kosmetikprodukter och spa. Byggverksamhet, reparationer och underhåll. Turist- och boknings- ...