Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Lidingö

Energieffektivisering i Sverige AB
Org.nr: 556563-9647
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av värmepumpar samt övriga energibesparande åtgärder och därmed förenlig verksamhet.