Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Laholm

Absorbenta Miljö AB
Org.nr: 556880-3695
Bolaget skall bedriva försäljning av absorberande dagvatten- filter, absorbenter för oljeupptagning samt service och reparationer av värmepumpar och klimatanläggningar och därmed förenlig verksamhet.