Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Kungsbacka

Green & Cool World Refrigeration AB
Org.nr: 556205-8627
Bolagets skall bedriva utveckling, tillverkning, försäljning, installation och service av kylutrustning samt värmepumpar, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Kyl & VärmepumpsExperten i Göteborg AB
Org.nr: 556770-2161
Bolaget ska bedriva import och försäljning av kyl- och värmepumpar, avfuktningsanläggningar liksom installationer och service av sådan utrustning, äga och förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhe ...
Värmespecialisten GG AB
Org.nr: 556758-5764
Bolaget skall bedriva försäljning av värmepumpar samt därmed förenlig verksamhet.