Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Kungsängen

EVI Heat AB
Org.nr: 556824-6671
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, tillverkning, försäljning och service för värmepumpar av fastigheter, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsvärme i Stockholm AB
Org.nr: 556903-3151
Bolaget ska bedriva handel med värmepumpar och utföra värme- och kylinstallationer, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.