Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Kärna

MTA Byggtjänst AB
Org.nr: 556804-9638
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, konsult- och rådgivningsverksamhet inom byggnadsbranschen, försäljning och installering av värmepumpar, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.